Voorwaarden

Voorwaarden

ClaimsAgent B.V. levert haar Softwaredienst uitsluitend aan advocaten en andere beroepsbeoefenaren die door de rechterlijke macht worden aangesteld tot curator of bewindvoerder in insolventieprocedures, alsmede aan de onder hun leiding werkzame kantoorgenoten en hulppersonen. De betreffende voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en dienen voorafgaand aan het gebruik van deze softwaredienst te worden aanvaard.